Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Leadership is a popular theme and often seen as the key driver behind effective organisation and the solution to all sorts of problems, from unmotivated employees to psychosocial work environment problems. But leadership is quite complex and is often a mixed blessing in organizations, including the perpetuation of immature, leader-dependent followers. Leadership ideas, ideals and practices need to be critically scrutinized.
Key Note Speakers Lars Sandberg, Innovation Manager on R&D, BillerudKorsnäs AB “How to deliver Packaging Sustainability in the food industry” Helén Williams, CTF -the Service Research Centre, Karlstad University “Sustainable Packaging” The program is also filled with presentations of Bo Enquist on “PRME and Our Journey” and a panel discussion. Moderator: Samuel Petros Sebhatu
Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog om Prejudikatbildning och rättsfallstolkning Även om rättsordningen i Sverige inte formellt har någon bindande stare decisis-doktrin, det vill säga att högre domstol binder lägre domstolar, fungerar i praktiken Högsta domstolen som prejudikatbildare för såväl hovrätter och tingsrätter som för övriga rättstillämpare.
Välkommen till Informationsdagarna den 7 och 8 mars 2018. Under dagarna har du möjlighet att ta del av Karlstads universitets hela utbildningsutbud och dessutom träffa högskolor, universitet och utbildningsanordnare från hela Sverige.  Informationsdagarna är dagar fyllda av spännande möten.
Prenumerera på Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet