Kalendarium

SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter, arrangerar lunchföreläsning den 10 april med företaget CGI som värd.  Snits är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet och består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet och studentföreningen Linda Carlstad. Genom ett flertal aktiviteter är Snits en katalysator för mötet mellan student och näringsliv.
SNITS, Samverkan Näringsliv och IT-studenter, arrangerar lunchföreläsning den 10 april med företaget CGI som värd.  Snits är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet och består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet och studentföreningen Linda Carlstad. Genom ett flertal aktiviteter är Snits en katalysator för mötet mellan student och näringsliv.
Computer Science at Karlstad University is co-organizing The International Teletraffic Congress ITC 30, to be held September 3-7, 2018, at the University of Vienna, Austria. It is the 30th edition of this international flagship congress in the field of networking science and practice.  ITC was founded back in 1955 by enthusiastic scientists and engineers who were willing to deploy networks in a holistic way.
Subscribe to Kalendarium