Kalendarium

September 24-25, 2018, Computer Sceince at Karlstad University co-organize the 5th Workshop on Software Architecture Erosion and Architectural Consistency (SAEroCon 2018), together with Lero - The Irish Software Research Centre and Utrecht University. Together with Lero - The Irish Software Research Centre and Utrecht University, the computer science department organizes the fifth edition of the "Workshop on Software Architecture Erosion and Architectural Consistency (SAEroCon 2018)".
Datavetenskap vid Karlstads universitet arrangerar för sjunde året i rad Karlstadsmästerskap i programmering, som en del av de nordiska mästerskapen Nordic Collegiate Programming Contest. Tävlingen sker i lag med max tre personer, som ska lösa 8-12 uppgifter med programmering i C, C++, C#, Go, Java, Objective-C eller Python. En bra sammansättning består av en problemlösare, en kodare, och en matematiker, där alla bidrar till ett vinnande lag. Studenter, anställda, företagare, alla är välkomna.
Subscribe to Kalendarium