Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet

Vid ett offentligt seminarium lägger Artem Voronkov fram sin licentiatuppsats i datavetenskap "Usable Firewall Rule Sets". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Kami Vaniea, Dr, extern granskare och medbedömare, The University of Edinburgh, England Upplysningar Simone Fischer-Hübner, professor E-post: simone.fischer-huebner@kau.se Inger Bran, fakultetsadministratör E-post: inger.bran@kau.e Sara Westlindh, fakultetsadministratör E-post: sara.westlindh@kau.se  
Information om tema publiceras senare! SNITS-luncher ger studenter möjlighet att ta del av det senaste inom branschen samtidigt som det ges en möjlighet att fördjupa sig ytterligare i SNITS-företagen.
Prenumerera på Kalenderarkivflöde för Karlstads universitet