Digitalt färdighetsprov i dans vid Karlstads universitet inför HT2022