Nyheter

 • 2023-12-08

  Gemensam workshop med DRIVE och partnerföretag i Kista

  Projektgruppen DRIVE bjöd tillsammans med Ericsson AB in partnerföretag till en gemensam tvådagars workshop med syftet att visa och diskutera hur man arbetar med mobila tjänster. Karlstads universitet fick också möjlighet att beskriva sin forskning inom området när det var dags att träffas i Ericssons lokaler i Stockholm, Kista.

  DRIVE har det övergripande målet att bedriva världsledande forskning och utbildning inom området datadrivna, latenskänsliga mobila tjänster för framtida mobilnät, samt att bidra till en hållbar digitalisering av samhället. I projektet ska man bland annat se hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

 • 2023-11-15

  Mohsen Memarian forskar om framtida mobila tjänster och hållbar digitalisering

  Det finns otaligt med samhällsviktiga enheter i världen som förlitar sig på att anslutningen till mobila och digitala tjänster fungerar på ett effektivt sätt.

  DRIVE-projektet (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle) ska bland annat undersöka hur latenskänsliga mobila tjänster kan designas på ett så optimerat, säkert och energisnålt sätt som möjligt. Framsteg inom detta forskningsområde är viktiga för många funktioner i samhället som till exempel autonom körning, autonom tillverkning, smarta energilösningar och kirurgi på distans.

 • 2023-09-20

  Lyckat samarbete mellan Karlstads Universitet och Rohde & Schwarz

  Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G.

  Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda. Detta sätter Karlstads universitet i en nyckelroll i forskningssammanhanget relaterat till 5G empiriska analyser och datadrivna förbättringar. Arbetet mäter också både offentliga och privata nätverk, inklusive det privata 5G-nätverket på Kau.

 • 2023-06-22

  Uppnå låg latens och hög genomströmning över mobila internetanslutningar

  Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem.

  Internet är under ständig utveckling. Utvecklingen drivs av behovet av att stödja nya applikationskrav och förbättra prestandan hos befintliga tillämpningar. Den skiktade arkitekturen hos internet möjliggör att denna utveckling kan ske på ett specifikt lager utan att

 • 2023-05-26

  Edge Computing - ett framväxande forskningsområde

  Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice. Boken ger en värdefull introduktion till ett framväxande forskningsområde.

  Vilka är de nuvarande bristerna i molndatasystemen, som Edge Computing löser?

 • 2023-05-23

  Karlstads universitet startar efterfrågat masterprogram

  Nu beviljar KK-stiftelsen 2 miljoner under två år till Karlstads universitet som ska ta fram en efterfrågad masterutbildning inom datadriven maskinteknik.

  - Det här är en utbildning som blivit mer och mer efterfrågad, säger Anton Tkachuk, universitetslektor i materialvetenskap och projektledare för utvecklingen av masterprogrammet. Utmaningen är att skapa ett utbildningsprogram som adresserar områden som datadrivet förhållningssätt och digitaliseringsverktyg. Vårt nya tvååriga tvärvetenskaplig masterprogram Datadriven maskinteknik tar sig an den utmaningen.