Nyheter

 • 2022-03-14

  Lediga jobb inom DAMI

  Vill du arbeta med spännande tillämpad forskning inom maskininlärning/Big Data Analytics för förnybara energikällor och smarta elnät? Gå med i vårt team av lärare och forskare inom intelligent elkraft, förnybar energi, IoT, cloud, personlig integritet, nätverksteknik och hög-kvalitativ mjukvaruutveckling.

  Som biträdande lektor kommer du att vara en viktig person för att utveckla samarbetet inom DAMI4.0, som är ett nyetablerat tvärvetenskapligt forskningscentrum för Industri4.0. Du kommer även att vara med och stärka kopplingen mellan Elektroteknik och Datavetenskap.

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.

 • 2021-02-01

  B2B Forum on SmartIndustry 2021

  20 – 21 januari genomfördes den digitala konferensen B2B Forum on SmartIndustri på Karlstads universitet. Syftet var att belysa styrkorna med Industry 4.0 och på vilka sätt dess tekniska aspekter är relevanta.

  Programmet för den tekniska konferensen fokuserade på Industrial Internet of Things (IoT), Edge/Cloud computing, 5G Networks och den roll som maskininlärning och Artificial Intelligence (AI) har för stål-, massa-, pappers- och processindustrin.

 • 2020-10-07

  Tung metallindustri digitaliseras

  Att digitalisera industrin har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet fel i produktionsleden. Den nya tekniken har främst funnits i exempelvis bilindustrin. I ett nytt projekt blickar forskare på Karlstads universitet på den riktigt tunga metallindustrin där manuellt arbete fortfarande är vanligt.

  Smidesprocesser i tung metallindustri består av många manuella processer där ett fel kan innebära kostsamma produktionsstopp. Att automatisera de olika stegen med hjälp av maskin- och materiallära, säker datahantering och Internet Of Things är huvuddelarna i forskningsprojektet ”Smart Forge – hållbar produktion genom AI-styrd smidesugn”.