Nyheter

 • 2024-05-24

  Cybersäkerhetsforskare har utvecklat nytt skydd mot AI-analys

  Forskaren Tobias Pulls vid datavetenskap på Karlstads universitet har tillsammans med det Göteborgsbaserade företaget Mullvad VPN utvecklat ett nytt skydd med benämningen DAITA (Defense against AI-guided Traffic Analysis).

  Skyddet mot den snabba AI-utvecklingen av trafikanalys finns tillgänglig i Mullvads VPN-app till olika plattformar under året, som har över en miljon nedladdningar över hela världen. 

 • 2024-05-15

  Forskare testar SpaceXs Starlink

  Inom projektet Drive vid datavetenskap så testas just nu den nya satellitbaserade internettjänsten Starlink.

  Starlink har utvecklats av Elon Musks SpaceX och erbjuder en tillförlitlig internetuppkoppling i områden med begränsad infrastruktur. Hur detta rent tekniskt fungerar råder det vissa oklarheter kring och är något som man vid datavetenskap vill forska vidare på:

 • 2024-03-12

  Karlstads universitet blir medlem i One6G Association

  One6G är en ideell förening med över 100 akademiska och industriella medlemmar. Karlstads universitet kan använda One6Gs nätverk för att etablera strategiska samarbeten och partnerskap med andra medlemmar i One6G.

  – Som medlem i One6G kan vi föreslå nya eller delta i befintliga gemensamma forskningsteman som en del av One6Gs arbetsgrupper. Det ger möjlighet att samarbeta internationellt inom olika forskningsteman på ett flexibelt och forskningsdrivet sätt, till exempel mot gemensamma publikationer, delta i One6Gs plenarmöten där forskningsaktiviteter diskuteras och få strategisk synlighet inom 6G forskning. Vi får också tillgång till One6Gs nätverk, som är stort och aktivt när det gäller att skriva förslag för finansiering, säger Giuseppe Caso, lektor vid datavetenskap.

 • 2024-03-05

  Utbildning inom Hälsa ska utvecklas med stöd av 6G

  6G-PATH (6G-pilots and Trials Through Europe) är ett nytt projekt inom Horizon Europe där datavetenskap och omvårdnad vid Karlstads universitet deltar. Projektet ska utveckla lösningar för utbildningsområdet Hälsa.

  6G förväntas introducera nya teknologier som kommer att möjliggöra innovativa användningsområden. Ett område är XR som står för "Extended Reality” och är en övergripande term som används för att beskriva det som sträcker sig från den fysiska till den digitala världen.

 • 2023-12-08

  Gemensam workshop med DRIVE och partnerföretag i Kista

  Projektgruppen DRIVE bjöd tillsammans med Ericsson AB in partnerföretag till en gemensam tvådagars workshop med syftet att visa och diskutera hur man arbetar med mobila tjänster. Karlstads universitet fick också möjlighet att beskriva sin forskning inom området när det var dags att träffas i Ericssons lokaler i Stockholm, Kista.

  DRIVE har det övergripande målet att bedriva världsledande forskning och utbildning inom området datadrivna, latenskänsliga mobila tjänster för framtida mobilnät, samt att bidra till en hållbar digitalisering av samhället. I projektet ska man bland annat se hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

 • 2023-11-15

  Mohsen Memarian forskar om framtida mobila tjänster och hållbar digitalisering

  Det finns otaligt med samhällsviktiga enheter i världen som förlitar sig på att anslutningen till mobila och digitala tjänster fungerar på ett effektivt sätt.

  DRIVE-projektet (Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle) ska bland annat undersöka hur latenskänsliga mobila tjänster kan designas på ett så optimerat, säkert och energisnålt sätt som möjligt. Framsteg inom detta forskningsområde är viktiga för många funktioner i samhället som till exempel autonom körning, autonom tillverkning, smarta energilösningar och kirurgi på distans.