Nyheter

 • 2022-11-27

  DRIVE Kickoff - startskott för forskning om latens

  Den 16-17 november höll DRIVE-projektet en tvådagars kickoff vid Karlstads universitet. Syftet med kickoffen var att officiellt komma igång med DRIVE och dess delprojekt och att låta alla partnerrepresentanter och forskare träffas fysiskt.

  - Jag är mycket glad över att komma igång!  Ett projekt av så här stor dignitet och samhällsviktig betydelse stärker vår forskningsmiljö ytterligare och sätter Karlstads universitet på kartan, säger professor Anna Brunström, projektledare för DRIVE. Jag har höga förväntningar på allt som DRIVE kan medföra.

 • 2022-10-25

  Toppmodern teknik för digitalisering presenterades under DAMI-workshop

  Den 13 september hölls den första DAMI-workshoppen på Karlstads universitet. Syftet med workshoppen var att lansera DAMI:s arbetsgrupper och sprida information om forskningscentret och dess verksamhet till en bredare publik.

  – Det tekniska syftet med workshoppen var att utbyta information och idéer om den senaste tidens utveckling inom digitalisering för komplex tillverkning, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Vad gör ett företag digitalt, vilken digitaliseringskompetens och vilka metoder krävs för att digitalisera produkter och produktionsprocesser?

 • 2022-08-24

  SOLVE – solelforskningscentrum Sverige

  SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.

  SOLVE bygger starka partnerskap mellan svenska forskare och en rad intressenter inom solelområdet – från produktutvecklare till systemägare, från nätoperatörer till regionala myndigheter.

  Målen är att:

 • 2022-06-28

  DAMI4.0 förenklar industrins digitalisering

  På Karlstads universitet startades 2021 centrumbildningen DAMI 4.0, en forsknings- och innovationsmiljö med syftet att utnyttja digitaliseringens potential för att göra framtidens industri smartare, mer anpassningsbar och mer hållbar.

  DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0 – ska i första hand finnas till för regionens företag men på sikt även bli en nationell resurs.

 • 2022-03-14

  Lediga jobb inom DAMI

  Vill du arbeta med spännande tillämpad forskning inom maskininlärning/Big Data Analytics för förnybara energikällor och smarta elnät? Gå med i vårt team av lärare och forskare inom intelligent elkraft, förnybar energi, IoT, cloud, personlig integritet, nätverksteknik och hög-kvalitativ mjukvaruutveckling.

  Som biträdande lektor kommer du att vara en viktig person för att utveckla samarbetet inom DAMI4.0, som är ett nyetablerat tvärvetenskapligt forskningscentrum för Industri4.0. Du kommer även att vara med och stärka kopplingen mellan Elektroteknik och Datavetenskap.

 • 2021-02-24

  DAMI4.0 – ny centrumbildning samlar expertis inom glödhett område

  Ångmaskiner, elektrifieringen inom industrin och CNC – alla tre viktiga markeringar inom industrins historia. Idag ställer digitaliseringen inom industrin nya krav. Med centrumbildningen DAMI4.0 ska Karlstads universitet vara redo att möta branschens efterfrågan på ny teknik.

  Frustande ångmaskiner och svetsande robotar har betytt mycket för utvecklingen inom industrin. 2021 står vi på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen med olika teknologier som kommer att kunna generera en mer hållbar produktion och bygga bort mänskliga felfaktorer.