Svenskt innovationsindex visar att Ikea är Sveriges mest innovativa företag när kunderna är juryn

 2019-03-08