Så har handeln hanterat första året med pandemin enligt kunderna

 2021-07-07