Per Kristensson ny i styrelsen för Karlstads universitet

 2020-04-30