CTF doktorand får stipendium för utlandsstudier

 2016-12-19

Kotaiba Aal, doktorand vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet, har fått ett Hedelius stipendium på 100 000 kr för att besöka Texas State University i San Marcos, USA, där han ska arbeta med sin doktorsavhandling.

Kotaiba Aal kommer att spendera ett halvår som gästdoktorand vid Texas State University i San Marcos. Under sin vistelse kommer han att arbeta tillsammans med professor Ray Fisk och Linda Nasr på en vetenskaplig artikel inom området Service ecosystem transformation. Han kommer också att delta i en skrivarkurs vid Writing Centre at Texas State University.

Kotaiba Aal är doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och knuten till MIT, Forskarskolan Management och IT.

Finanseringen beviljades den 13 december 2016 från Handelsbanken.

Linn Malmén
Kotaiba Aal, doktorand i företagsekonomi
Författare: Linda Fridberg
Publicerad: 2016-12-19
Linn Malmén
Kotaiba Aal, doktorand i företagsekonomi