Seminarium: I kundens skor, att skriva en populärvetenskaplig bok