Digitalisering och digital transformation i organisationer, 5 HP