Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group

Vi forskar om hur kollektivtrafik upplevs och används samt hur vi kan få fler att välja att resa kollektivt. Vår kollektivtrafikforskning sker inom Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group. 

Forskarprofilen Samot etablerades 2006. Forskningen drivs i nära samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Exempel på samarbetspartners är Nobina och Västra Götaland.

"En vetenskaplig metaanalys, publicerad i Journal of Public Transport 2015, visar att Samot är en mycket framgångsrik forskningsgrupp och rankas som nummer ett i Europa inom området. Forskningen håller hög vetenskaplig excellence som citeras flitigt nationellt och internationellt."

Samots uppgift är att leverera vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för förändringar i branschen. Centrets verksamhetsidé är att utföra mångvetenskaplig, internationellt erkänd forskning via aktiva samarbeten och genom detta, bidra till en långsiktig och varaktig utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken.

Vår kollektivtrafikforskning fokuserar på det sömlösa resandet som möjliggör en hög tillgänglighet till vardagliga aktiviteter och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av städer och regioner. Forskarna tittar också närmare på hur kollektivtrafiken kan bli en del av samhällsplaneringen genom samverkan mellan nya aktörer och på olika former av nätverk där kommersiella intressen förenas med publik styrning.

Innovationskluster för att främja utvecklingen av energieffektiv kollektivtrafik

Samot driver ett innovationskluster för att samordna och stimulera innovation, tekniköverföring, kommersialisering och informationsspridning om energieffektiv kollektivtrafik. Ett övergripande syfte är att få fler att åka kollektivt.

Ett innovationskluster för energieffektivisering samlar ett antal aktörer inom svensk kollektivtrafik och forskare vid Karlstads universitet. Syftet är att höja kunskapen genom att samordna och utbyta erfarenheter. Kunskapsutbytet antas på sikt generera nya idéer för energieffektiva transporter som kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Projektet "Innovationskluster för energieffektivisering av svensk kollektivtrafik" genomförs inom ramen för programmet FOU Program Energieffektivisering i transportsektorn. Det kommer att pågå fram till och med 2017 och har beviljats 1,5 miljoner från Energimyndigheten.