Autonomi och vardagligt resande: Dynamisk kollektivtrafik för minskat bilberoende