Nyheter

 • 2023-09-20

  Lyckat samarbete mellan Karlstads Universitet och Rohde & Schwarz

  Under torsdagen 14 september hölls ett öppet Colloquium-seminarium vid datavetenskap där Marco Neri från telekommunikationsföretaget Rohde & Schwarz berättade om lösningar och mätningar inom 5G.

  Sedan 2018 är Marco Neri involverad i gemensam forskning i samarbete med Karlstads universitet. Forskningsaktiviteten är ett av de första samarbetena i Europa för att mäta och analysera 5G-mobilnätverksprestanda. Detta sätter Karlstads universitet i en nyckelroll i forskningssammanhanget relaterat till 5G empiriska analyser och datadrivna förbättringar. Arbetet mäter också både offentliga och privata nätverk, inklusive det privata 5G-nätverket på Kau.

 • 2023-06-22

  Uppnå låg latens och hög genomströmning över mobila internetanslutningar

  Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem.

  Internet är under ständig utveckling. Utvecklingen drivs av behovet av att stödja nya applikationskrav och förbättra prestandan hos befintliga tillämpningar. Den skiktade arkitekturen hos internet möjliggör att denna utveckling kan ske på ett specifikt lager utan att

 • 2023-05-26

  Edge Computing - ett framväxande forskningsområde

  Edge computing är en av drivkrafterna för framtidens industrier och en grundläggande komponent i 5G-nätverk, säger professor Javid Taheri. Han har nyligen publicerat en referensbok i ämnet, Edge Intelligence: From Theory to Practice. Boken ger en värdefull introduktion till ett framväxande forskningsområde.

  Vilka är de nuvarande bristerna i molndatasystemen, som Edge Computing löser?

 • 2023-04-28

  Edge computing optimerar tjänster för smart underhåll och fjärrsupport

  DRIVE:s tredje delprojekt, "Service optimization in federated edge platforms", syftar till att utforma och utveckla lösningar baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, för att optimera prestandan hos tjänster för augumented reality och virtual reality på plattformar som använder sig av edge computing. Med detta på plats kan teknik för smart underhåll, som tillhandahåller service och assistans på distans, fungera smidigare.

  Edge computing är nästa generations plattformar som för databehandling till den plats där data skapas eller behöver bearbetas, i stället för till dess kärna, vilket är fallet med molntjänster. I och med detta behövs inte lika mycket bandbredd tas i anspråk, och latensen blir mycket lägre, vilket avsevärt förbättrar prestandan för den önskade tjänsten. 

 • 2023-03-31

  Antennen tar forskningen om förutsättningar för informationsöverföring till nya höjder

  Karlstads universitet har forskningsapparatur lite varstans i sina lokaler. Nu finns den även utomhus. Sedan februari sitter det nämligen en Starlink-antenn på taket på den byggnad där forskarna inom datavetenskap håller till. Med hjälp av antennen kan man nu mäta prestandan för internetanslutning via satellit, ett välkommet komplement till pågående mätningar av nätverksprestanda för 5G och wifi.

  - Vår forskning handlar om informationsöverföring, att skicka data över internet, säger Stefan Alfredsson, lektor i datavetenskap. Hur man ansluter till internet kan man göra på olika sätt, till exempel via mobilnät, wifi, 5G eller satellitsystem.  Antennen som vi installerat på taket ingår i satellitsystemet Starlink. Där mäter vi bandbredd, latens och pålitlighet hos Starlinkanslutningen och jämför hur väl det fungerar med andra anslutningsalternativ.

 • 2023-03-24

  Anslutningstester på tåg om aggregerad konnektivitet gav ett Best Paper

  Hur tillförlitliga är olika metoder för anslutning till mobilnät för att stödja tågsignaleringssystem? Det har Professor Anna Brunström och lektor Johan Garcia vid Karlstads universitet undersökt i samarbete med DRIVE-partnern Icomera. Deras arbete uppmärksammades nyligen i fackpressen, och har tidigare belönats med en Best Paper-utmärkelse vid IEEE:s 36th International Workshop on Communications Quality and Reliability (CQR) i USA, för artikeln “Measuring and Modeling Aggregate LTE Connection Reliability for Train Operators”.

  Tester genomfördes på 50 tågsätt som trafikerade sträckningen Malmö-Stockholm under tidsperioden 2019-2021. Antagandet var att aggregerad konnektivitet, dvs flera samtidiga anslutningar, ökar tillförlitligheten och ger ett stabilare stöd för anslutning.

Labbmiljö hos datavetenskap
Sidansvarig: karinlun@kau.se
Senaste uppdatering: 2022-11-07