Forskarskolans doktorander i Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring