Seminariedag om samhällets exponering och sårbarhet vid naturolyckor