Skolklasser besöker Centrum för klimat och säkerhet

 2013-04-12