MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finansierar forskning om samhällsresiliens vid CCS, Centrum för klimat och säkerhet

 2017-05-04