Invigning av Centrum för klimat och säkerhets Showroom

 2013-03-19