Björne Nödtveidt, alumn Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård