Kurser i Biologi

Ämnet biologi handlar om alla livsformer på jorden, deras strukturer, funktioner, samspel och släktskap.
Grundkursen avser att ge grundläggande kunskaper inom biologins olika delområden, att ge förståelse för biologiska problemställningar samt att uppöva färdigheter i undersökande, problemorienterat arbetssätt. Fördjupningskurser inom grundnivå och avancerad nivå leder efter examensarbete fram till kandidat-, magister- eller masterexamen.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på förberedande nivå

Biologi Bas AUtbildningstillfällen

Kurskod: BIBX13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Biologi Bas BUtbildningstillfällen

Kurskod: BIBX23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på grundnivå

BeteendeekologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Biologi i praktikenUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Biologi med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGBI1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGBI2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Biologi med didaktisk inriktning 3Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGBI3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Biologiska metoder och analyserUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
BotanikUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
CellbiologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
EkologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG005

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Floristik och faunistikUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Kandidatuppsats i biologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
Sommar-24
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 23–45
Svenska och engelska
Programkurs
Sommar-24
Distans  (Ortsoberoende)
67% (Dag)
v. 23–45
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Livets utveckling och mångfaldUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Naturkunskap med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGN10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Naturkunskap med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGN20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3Utbildningstillfällen

Kurskod: BIGLN5

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
NaturvårdsbiologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
SötvattensbiologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Undervisning och lärande för hållbar utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: BIGA25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
ZoologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIG006

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP

Kurser på avancerad nivå

Biologi med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: BIAL91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Biologi med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: BIAL92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Ekosystem i en föränderlig världUtbildningstillfällen

Kurskod: BIAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
LandskapsekologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIAD16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Leda kollegialt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 1Utbildningstillfällen

Kurskod: DIA104

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
Inställt
7,5 HP
Masteruppsats i biologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIAD20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–2
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 3–2
Svenska och engelska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
67% (Dag)
v. 23–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
VT-24
Distans  (Ortsoberoende)
67% (Dag)
v. 3–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–23
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
60 HP
Naturkunskap med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: BIAN94

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Naturkunskap med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: BIAN95

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Naturvårdsvetenskap för bevarande av biodiversitetUtbildningstillfällen

Kurskod: BIAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Ortsoberoende)
100% (Dag)
v. 46–3
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i sötvattensekologiUtbildningstillfällen

Kurskod: BIAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapsteoretiska perspektiv på ämnesdidaktik 1 Utbildningstillfällen

Kurskod: DIA109

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning 2: Fördjupning inom undervisningsämnets didaktik Utbildningstillfällen

Kurskod: DIA110

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPFUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAK17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-24
Distans  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 29–52
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP