Ämnet biologi handlar om alla livsformer på jorden, deras strukturer, funktioner, samspel och släktskap. Karlstads universitet erbjuder dig grundläggande kurser inom cellbiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi samt fördjupande kurser inom främst ekologi, evolution och naturvård.

Målen med våra kurser och program är att väcka ditt intresse, ge dig kunskap och förståelse för biologiska problemställningar och att uppöva dina färdigheter i ett undersökande, problemorienterat arbetssätt. Grundutbildningen leder till en kandidatexamen som kan byggas på med masterexamen med inriktning mot ekologi och naturvård. Du kan även välja att bli lärare i biologi på högstadium och gymnasium inom ramen för ämneslärarprogrammet.

Både biologiprogrammet och masterprogrammet kan läsas på campus och på distans. Masterutbildningen ges på engelska när utländska studenter deltar. Biologiämnet bedriver forskning och forskarutbildning, huvudsakligen inom ekologi och naturvård i akvatiska miljöer i skogslandskapet, samt inom biologididaktik. Vi ställer oss gärna till förfogande för skola, allmänhet och medier i den utsträckning vårt arbete medger.