Månadens alumn: Drömmen är att förse indiska landsbygden med solel

 2015-05-05