Nyheter

 • 2020-10-22

  Processmodellering för effektivare kartongproduktion

  Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar stora mängder processdata. Tillverkningen är energiintensiv och man måste ta hänsyn till variationer för att uppnå optimal produktion. En ny avhandling vid Karlstads universitet visar hur olika matematiska modeller kan appliceras på brukets processer för ökad produktkvalitet och minskad energianvändning.

  - Jag har studerat vilka förutsättningar som finns för statistiska och mekanistiska modeller för prediktering av massa- och kartongegenskaper samt för ökad energieffektivitet, säger Daniel Ekbåge, som disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

 • 2020-04-28

  Vipp forskarskola på väg i mål

  Forskarskolan Vipp som startade 2011 kommer att gå i mål med utgången av 2020. Det firas genom ett avslutningsarrangemang i samband med Papermakers Night den 12 november.

  - Vi kommer under detta år vinnlägga oss om göra klart alla projekt och skapa förutsättningar för att alla doktorander ska kunna ta sina examina, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och ny programdirektör för Vipp Forskarskola. Vi ska nu använda våra lärdomar om hur företagsforskarskolan fungerat för att ta sikte på framtiden och fortsatt näringslivssamverkan. Vi hoppas att avslutningsfesten blir en minnesvärd tillställning, men också en start på något nytt.

 • 2019-09-20

  Prisas för sitt arbete för ett grönare samhälle

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet, tilldelades Paper Province Award 2019. Han får priset för sitt mångåriga arbete med att bygga upp en stor forskningsmiljö inom fiberbaserade processer och produkter.

  Anna Jonhed från Miller Graphics var med i juryn och hon tillkännagav vinnaren under högtidliga former på Paper Province 20-årsjubileum.

  - Under Lars ledning har många studenter fått skolning och doktorander lotsats fram inom det skogsindustriella fältet. Flera av de doktorander han handlett återfinns nu på ansvarsfyllda positioner inom skogsindustrin och angränsande sektorer, sa Anna Jonhed.

 • 2019-06-26

  Open innovation som utgångspunkt för tjänsteinnovationer i industriella nätverk

  En globaliserad värld som förändras i allt snabbare takt ställer krav på snabba innovationsprocesser. En nyligen publicerad avhandling beskriver hur samarbeten genom öppna innovationsprocesser i nätverk kan vara ett alternativ som gör resan från idé till kommersialisering kortare.

  Konstant utveckling av ny teknologi i en snabbt föränderlig och globaliserad värld förkortar produkters livscykler. Detta ökar kraven på snabba utvecklingsprocesser där medverkan i industriella nätverk underlättar att snabbt få ut nya produkter och tjänster på marknaden. Open innovation är ett alternativ som ger fördelar av att få tillgång till extern kunskap samt också möjligheter till nya marknadsföringskanaler.

 • 2019-04-24

  Vipp forskarskola besökte Stora Enso i Forshaga

  Vårmötet 2019 inleddes på Karlstads universitet och fortsatte med besök på Stora Enso i Forshaga.

  Dagen inleddes med att Lars Järnström öppnade vårmötet, därefter följde föredraget "Hållbara arbetslivsförhållanden" av Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap. Lunchen inleddes med att Vipps styrelseordförande Louise Törnefalk Svanqqvist avtackade Lars Järnström.

  Efter lunch besöktes Stora Enso i Forshaga med visning av produkter och rundvandring på anläggningen. Dagen avslutades så med middag på Almars krog.

 • 2019-04-17

  Lars Järnström går i pension

  Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik, kom till Karlstads universitet 1999 och har varit med och byggt upp den numera stora forskningsmiljön inom fiberbaserade processer och produkter. Nu i vår är det dags för pension, men han kommer vara fortsatt verksam vid universitetet som senior professor.

  Lars Järnströms forskning handlar huvudsakligen om miljövänlig ytbehandling av fiberbaserade förpackningsmaterial. Målet med forskningen är bland annat att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat plastavfall, minskat matsvinn och effektiva produktionsprocesser. Lars Järnström leder även forskarskolan VIPP, vilken han var med och startade. Vipp, som står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter, är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet med syftet att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.