Nyheter

 • 2017-10-11

  Vipp Forskarskola besökte BillerudKorsnäs

  Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar.

  Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter. Många projekt fokuserar på omvandling från konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin för ett hållbart samhälle.

 • 2017-05-16

  Värmepump i din diskmaskin rena sparbössan

  Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel. Den halverade elförbrukningen ger en dubbel vinst, både för miljön och för plånboken visar en avhandling vid Karlstads universitet.

  - Forskningen visar att man kan använda samma teknik som i torktumlaren och bergvärme för att minska elförbrukningen i en diskmaskin, säger Peder Bengtsson doktor i miljö- och energisystem. Vi har byggt om en vanlig hushållsdiskmaskin med värmepumpskomponenter. Testerna visar på en halvering av elförbrukningen för en värmepumpsdiskmaskin jämfört med en konventionell diskmaskin.

 • 2017-04-26

  Vipp forskarskola höll vårmöte i Säffle

  Vårmötet 2017 genomfördes 24-25 april med BTG Instruments AB i Säffle som värd. Vipp forskarskola har varit verksam i sex år och har nu 12 doktorander som forskar inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier.

  Vårmötet inleddes med en workshop för doktoranderna. Ett tillfälle för doktoranderna att nätverka och dra nytta av den tvärvetenskapliga bredden inom Vipp.

  Forskningspresentationer och studiebesök
  Vårmötets dag två innehöll en rad presentationer av doktorandernas pågående arbeten. Deltagarna fick även en presentation av värdföretaget BTG samt en rundvisning i företaget. på schemat fanns även rundvandring på Nordic Paper och UMV Coating Systems AB, vilka liksom BTG ligger i Säffle.

 • 2017-04-10

  Miljövänliga textilier av cellulosa från skogsråvara

  Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats.

  Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015. Bomullsproduktionen, som förr var den dominerande fiberråvaran, kommer minska eftersom allt mer jordbruksmark behövs för livsmedelsproduktion. Idag framställs cirka 60 procent av textilierna med hjälp av petroleum men eftersom olja är en icke förnybar råvara kommer den att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid.

 • 2017-03-15

  Forskning om förpackningars egenskaper

  Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial. En ny avhandling handlar om hur man kan hindra syre att komma in i förpackningen.

  - Dagens forskning inom det här fältet fokuserar på att hitta alternativa barriärer, det vill säga skydd mot gaser, fett och fukt som kan förstöra maten, säger Åsa Nyflött, doktor i kemiteknik. Det kommer ta tid att helt fasa ut aluminium och dagens plaster, det kommer ske i små steg men med tiden kommer vi att ha miljövänligare livsmedelsförpackningar i nya material.

 • 2017-03-03

  Framtidens kraftvärmeindustri, mer än kraft och värme

  Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget. Det visar en nyligen publicerad avhandling vid Vipp forskarskola på Karlstads universitet.

  -Jag har undersökt vilka förutsättningar som finns för att utnyttja de svenska kraftvärmeverken för produktion av annat än el och värme, säger Christer Gustavsson, adjungerad universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.