Välkommen till företagsforskarskolan VIPP som satsar på samverkan mellan industri och akademi

VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter och är en unik satsning i det svenska utbildningslandskapet som ska stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet.

Projektet sker i samarbete mellan kemiteknik, kemi, miljö- och energisystem, fysik, maskin och materialteknik samt Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet och ett flertal företag inom främst skogsindustrin i Sverige och Finland.

Företagsforskarskolan har tre huvudsakliga områden på vilka verksamheten vilar:

  • Tillverknings- materialinriktad forskning (papper & massa)
  • Forskning om energi- och miljöaspekter (energi & miljö)
  • Forskning om värdeskapande processer och tjänsteperspektiv (tjänster)

Projektet finansieras av de deltagande företagen, KK-stiftelsen och Karlstads universitet med sammanlagt 85 MSEK och är planerat att verka under 2011-2019. Under perioden förväntas 18 doktorander erhålla sina doktorsexamina.

VIPPs styrelse
Louise Törnefalk Svanqvist, Resultat Effekt AB
Erik Sundström, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Ivica Crnkovic, Mälardalens högskola
Niclas Andersson, BTG Instruments AB
Eva Söfting, BillerudKorsnäs AB
Patrik Larsson, Karlstads universitet
Thomas Nilsson, Karlstads universitet
Helena Johansson Cider, doktorandombud

Vårmöte 2017
Vårmötet 2017 kommer att genomföras 24-25 april.