Nyheter

 • 2017-12-19

  Bananen är en av matsvinnets värstingar

  Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet. Det finns en stor potential att minska svinnet genom att fokusera på de produkterna.

  - För butiker kan det vara lönsamt att använda mer personaltid för åtgärder som reducerar svinn av frukt och grönt i butik och därigenom spara både pengar och miljö, säger Lisa Mattsson, doktorand vid Vipp Forskarskola på Karlstads universitet.

  Idag kostar matsvinnet samhället mycket både i förlust av jordens resurser och ekonomiskt. Med en ökande befolkning måste alla aktörer i samhället - företag, myndigheter och privatpersoner - bli bättre på att hantera livsmedel för att minska mängderna som slängs.

 • 2017-12-11

  Forskning blev konst

  Torsdagen den 7 december arrangerade Karlstads universitet och Paper Province en vernissage där forskningsprojekt ställdes ut som konstverk på Karlstad CCC. Syftet var att ge näringslivet en inblick i vilken forskning som bedrivs och hur den kan användas för att stärka konkurrenskraften hos regionens företag.

  Besökarnas betyg var positvit, särskilt möjligheten att diskutera med forskarna som fanns tillgängliga under minglet.
  - Det här gör att man blir intresserad. Detta skulle många människor kunna ta till sig, förstå och gilla. Ett bevis på att det går att presentera forskning på ett kul och i ögonenfallande sätt. Jag hoppas det här ställs ut på andra ställen också så att fler får ta del av det, sade Claes Andersson som besökte utställningen för Valmets räkning.

 • 2017-10-11

  Vipp Forskarskola besökte BillerudKorsnäs

  Under Vipp forskarskolas höstmöte fick deltagarna bland annat en presentation av och rundvandring på BillerudKorsnäs stora satsning Next Generation i Grums. Flera doktorandprojekt redovisades och även ett besök på Stora Ensos sågverk i Grums hanns med under höstmötets två dagar.

  Vipp forskarskola samlar forskare och företagsrepresentanter för samarbete inom fiberbaserade processer och produkter. Många projekt fokuserar på omvandling från konsumtion av icke förnybara resurser till en bioekonomi baserad på förnybara resurser och på utvecklingen av skogsindustrin för ett hållbart samhälle.

 • 2017-05-16

  Värmepump i din diskmaskin rena sparbössan

  Idag är det sällsynt med produkter på marknaden som både är ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. En diskmaskin med en inbyggd värmepump är dock ett sådant exempel. Den halverade elförbrukningen ger en dubbel vinst, både för miljön och för plånboken visar en avhandling vid Karlstads universitet.

  - Forskningen visar att man kan använda samma teknik som i torktumlaren och bergvärme för att minska elförbrukningen i en diskmaskin, säger Peder Bengtsson doktor i miljö- och energisystem. Vi har byggt om en vanlig hushållsdiskmaskin med värmepumpskomponenter. Testerna visar på en halvering av elförbrukningen för en värmepumpsdiskmaskin jämfört med en konventionell diskmaskin.

 • 2017-04-26

  Vipp forskarskola höll vårmöte i Säffle

  Vårmötet 2017 genomfördes 24-25 april med BTG Instruments AB i Säffle som värd. Vipp forskarskola har varit verksam i sex år och har nu 12 doktorander som forskar inom projekt som rör processer, energi, miljö och tjänsteutveckling inom några av Sveriges betydande basindustrier.

  Vårmötet inleddes med en workshop för doktoranderna. Ett tillfälle för doktoranderna att nätverka och dra nytta av den tvärvetenskapliga bredden inom Vipp.

  Forskningspresentationer och studiebesök
  Vårmötets dag två innehöll en rad presentationer av doktorandernas pågående arbeten. Deltagarna fick även en presentation av värdföretaget BTG samt en rundvisning i företaget. på schemat fanns även rundvandring på Nordic Paper och UMV Coating Systems AB, vilka liksom BTG ligger i Säffle.

 • 2017-04-10

  Miljövänliga textilier av cellulosa från skogsråvara

  Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljövänliga textilprodukter och i en doktorsavhandling från Karlstads universitet har sådan cellulosaframställning specialgranskats.

  Världens befolkning ökar samtidigt som genomsnittsinkomsten stiger, vilket medför att efterfrågan på kläder och andra textilier skjuter i höjden. Man räknar med att den globala textilförbrukningen år 2050 kommer att vara tre gånger så hög som 2015. Bomullsproduktionen, som förr var den dominerande fiberråvaran, kommer minska eftersom allt mer jordbruksmark behövs för livsmedelsproduktion. Idag framställs cirka 60 procent av textilierna med hjälp av petroleum men eftersom olja är en icke förnybar råvara kommer den att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid.