Nominera Årets alumn / Nominate the Alumni of the year

Om kandidaten / About the candidate

Dina kontaktuppgifter / Your contact details

Karlstads universitet kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera ovan nämnda händelse. Karlstads universitet kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Om du önskar mer information kan du läsa här:

Karlstad University collects registration information provided by participants to facilitate the planning and administration of the event.  Karlstad University processes personal data securely and access is restricted to authorised staff. More information about the processing of personal data is available via this link: