Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

 
60 HP
Studenter tar hand om skadade vid en olyckshändelse och en bild på en ambaulans