Introduktion till linjära metoder med tillämpningar i R

 7.5 HP