Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet

 
7,5 HP