Specifika livsvillkor, förutsättningar och behov på individ- och gruppnivå

 7.5 HP