Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

 22.5 HP