Modellering och simulering av kemitekniska operationer

 
7,5 HP