Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6, fysik

 7.5 HP