Tillämpad strömningsmekanik och värmeöverföring CFD

 
7,5 HP