Kurser i Svenska som andraspråk

Ca 20% av grundskolans elever i Sverige har svenska som sitt andraspråk. Svenska som andraspråk är ett kärnämne i grundskolan och gymnasiet.
Universitetsämnet Svenska som andraspråk är ett växande ämne på Karlstads universitet och nationellt. Ämnet riktar sig främst till studerande som intresserar sig för undervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. På Karlstads universitet kan man studera Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (1-90 hp). Inom ämnet studeras bl a svenska språket i ett kontrastivt perspektiv. Villkoren för utvecklandet av ett andraspråk behandlas och dessutom belyses invandrares och minoriteters stiuation.
Svenska som andraspråk I och II kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som enstaka kurser om 7,5 hp och ingår i Svenska språket, som är ett huvudområde på kandidat- och magisternivå.
Svenska som andraspråk I består av delkurserna 'Migration, kultur och kommunikation', 'Svenska - ett andraspråk', 'Tvåspråkig utveckling' samt 'Innehåll, arbetssätt och bedömning'.
I Svenska som andraspråk II ingår delkurserna 'Andraspråksinlärning', 'Läs- och skivutveckling på ett andraspråk', 'Svenskan i tvärspråklig belysning' och 'Självständigt arbete'. Kurserna kan per nivå läsas i valfri ordning.

Kurser på grundnivå

AndraspråksinlärningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Andraspråksutveckling och inlärarspråk Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GB20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6Utbildningstillfällen

Kurskod: S2GULK

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
25% (Dag)
v. 4–19
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Innehåll, arbetssätt och bedömningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Litteracitet i ett andraspråksperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Migration, kultur och kommunikationUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Självständigt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga eleverUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GLU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
Sommar-20
Distans
100% (Dag)
v. 24–28
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska - ett andraspråkUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
Svenska som andraspråk AUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk BUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Svenska som andraspråk IUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Svenska som andraspråk IIUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–22
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
30 HP
Svenska som främmande språk IUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenska som främmande språk IIUtbildningstillfällen

Kurskod: SFGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Svenskan i tvärspråklig belysningUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GB10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Svenskan i tvärspråkligt perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tvåspråkig utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: S2GA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-20
Campus
50% (Kväll)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
VT-20
Distans
50% (Dag)
v. 4–13
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP