Kurser i Svenska som andraspråk

Ca 20% av grundskolans elever i Sverige har svenska som sitt andraspråk. Svenska som andraspråk är ett kärnämne i grundskolan och gymnasiet.
Universitetsämnet Svenska som andraspråk är ett växande ämne på Karlstads universitet och nationellt. Ämnet riktar sig främst till studerande som intresserar sig för undervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. På Karlstads universitet kan man studera Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (1-90 hp). Inom ämnet studeras bl a svenska språket i ett kontrastivt perspektiv. Villkoren för utvecklandet av ett andraspråk behandlas och dessutom belyses invandrares och minoriteters stiuation.
Svenska som andraspråk I och II kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som enstaka kurser om 7,5 hp och ingår i Svenska språket, som är ett huvudområde på kandidat- och magisternivå.
Svenska som andraspråk I består av delkurserna 'Migration, kultur och kommunikation', 'Svenska - ett andraspråk', 'Tvåspråkig utveckling' samt 'Innehåll, arbetssätt och bedömning'.
I Svenska som andraspråk II ingår delkurserna 'Andraspråksinlärning', 'Läs- och skivutveckling på ett andraspråk', 'Svenskan i tvärspråklig belysning' och 'Självständigt arbete'. Kurserna kan per nivå läsas i valfri ordning.