Kurser i Medicinsk vetenskap

Inom medicinsk vetenskap kan du ta del av kunskaper om sjukdomar och skador som är vanliga i dagens samhälle.
Du erbjuds möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper om den friska kroppens uppbyggnad och funktion, om sjukliga förändringar samt behandling av skador uppkomna genom olycksfall eller annat yttre våld. Du kan också studera hälsa, nutrition och näringslära. I kurserna presenteras förebyggande åtgärder, sjukdoms- och skadepanorama samt behandling som inkluderar läkemedelsbehandling. Teoretisk undervisning integreras i flera kurser med praktisk färdighetsträning i kliniskt träningscentrum där möjligheter för simulering finns. Kurser kan läsas både på grundnivå och avancerad nivå.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.