Kurser i Sociologi

Inom sociologin studeras hur människor agerar som medlemmar av olika gemenskaper. Här studeras också sociala relationer och processer inom exempelvis familjer, arbetsplatser, sociala nätverk, föreningar, organisationer och hela samhällen.

Inom sociologin erbjuds kurser med inriktning mot socialpsykologi. Där läggs särskild vikt vid individen i grupp. Vid Karlstads universitet fokuserar sociologin särskilt på organisering på olika nivåer i samhället. Vi lägger också vikt vid emotioner, normalitet, mångfald och ojämlikhet för att förstå människors olika sätt att agera. Sociologins kunskap och begrepp används på andra kurser och även långt utanför universitetet och sociologer är verksamma inom flera områden.

Utbildningen passar för alla yrken där kunskap om samhälle och människor är viktig. Det är möjligt att läsa kurser på både grund- och avancerad nivå. Kurser med inriktning mot socialpsykologi läses på grundnivå, men ger behörighet att läsa sociologi på avancerad nivå.

Sociologiämnet erbjuder också programmet "Samhällsanalytiker med inriktning organisering" på grundnivå, samt forskarutbildning.