Kurser i Geomatik

Är du intresserad av framtidsfrågor som berör miljö och klimat, naturkatastrofer, vattenresurser, energi, markanvändning och en hållbar utveckling ur ett geografiskt perspektiv?
Ämnet geomatik är inriktat på att beskriva och förklara naturmiljöer och landskap ur ett geovetenskapligt perspektiv. Detta görs idag ofta med hjälp av geografisk informationsteknik som GIS, fjärranalys och fotogrammetri. Samhällsutvecklingens inverkan på naturförhållanden och hur naturprocesser kan ge problem för samhället, är också ett viktigt studieområde för geomatik. Ämnet behandlas i kurser i flera utbildningar där t.ex. berggrund, jordar, vatten, väder och klimat, samt landskapets föränderlighet studeras. Huvuddelen av ämnets verksamhet ligger inom programmen Mät- och kartteknik samt Högskoleingenjör med inriktning mot lantmäteri och geografisk IT.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.