Kurser i Geomatik

Är du intresserad av framtidsfrågor som berör kartor, insamling och analys av geografisk information, geodetisk mätteknik, 3D-visualisering av landskap och städer samt miljö, samhällsbyggande och utveckling av infrastruktur ur ett geografiskt perspektiv?

Geomatik är ett samlingsbegrepp för discipliner som har att göra med kartor, både i digital och analog form. Geomatik innefattar, förutom kartografi och kartproduktion, geodesi, insamling av landskaps-information, rumsliga analyser i geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys med hjälp av digitala bilder från satelliter, flygplan och drönare samt mycket mer.

Hos ämnet Geomatik kan du gå Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, där du läser grundläggande kurser i geodesi, matematik, programmering, databasteknik, kartografi, GIS, fjärranalys samt fastighetsjuridik. Fördjupande kurser ges i GIS-analys, GPS-mätningsmetoder, byggmätning, programvaruutveckling och vetenskaplig metod. Inom programmet ges en praktikkurs där man kan praktisera på en av de arbetsplatser som kanske kommer att erbjuda det jobb som passar dig. Programmet avslutas med ett examensarbete som innebär större självständigt projekt där du själv väljer en inriktning som intresserar dig.

Vårt andra program heter Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik som leder till en kandidatexamen. Detta liknar ingenjörsprogrammet men innehåller mindre matematik och har därför lägre behörighetskrav. Programmet är inriktat på mätning, kartering och visualisering, projektledning och företagsekonomi som ger kompetenser som behövs i t.ex. konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn. Även i detta program ingår praktik och ett avslutande examensarbete.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.