Kurser i Miljö- och energisystem

Ämnet miljö- och energisystem behandlar kunskaper som leder till effektivare energisystem och mindre miljöbelastning i samhället. I Karlstad ligger tyngdpunkten på att effektivisera energianvändningen på olika sätt.
Det kan handla om att effektivisera energianvändningen i en byggnad, reningsprocessen av vatten m m. Ofta görs den största vinsten genom att olika delar i ett system samverkar på ett bra sätt, något som ofta glöms bort. Till exempel kan en värmepump med bra prestanda fungera dåligt om den inte passar ihop inte resten av värmesystemet och byggnaden. Därför arbetar vi med ett systemperspektiv, där fokus ligger på hur systemet kan förbättras och hur tekniken behöver förändras för att minska dess miljöpåverkan.
Tekniken som behandlas kommer att spela en viktig roll när vi strävar mot ett uthålligt samhälle. I flera av ämnets kurser finns därför inslag av nödvändiga förhållningssätt som behövs för att komplettera de tekniska lösningarna. Det kan vara allt från hinder och möjligheter i de ekonomiska systemen, till etiska diskussioner. Många av ämnets kurser har en nära koppling till forskningen som bedrivs i Karlstad.