Kurser i Miljö- och energisystem

Ämnet miljö- och energisystem behandlar kunskaper som leder till effektivare energisystem och mindre miljöbelastning i samhället. I Karlstad ligger tyngdpunkten på att effektivisera energianvändningen på olika sätt.
Det kan handla om att effektivisera energianvändningen i en byggnad, reningsprocessen av vatten m m. Ofta görs den största vinsten genom att olika delar i ett system samverkar på ett bra sätt, något som ofta glöms bort. Till exempel kan en värmepump med bra prestanda fungera dåligt om den inte passar ihop inte resten av värmesystemet och byggnaden. Därför arbetar vi med ett systemperspektiv, där fokus ligger på hur systemet kan förbättras och hur tekniken behöver förändras för att minska dess miljöpåverkan.
Tekniken som behandlas kommer att spela en viktig roll när vi strävar mot ett uthålligt samhälle. I flera av ämnets kurser finns därför inslag av nödvändiga förhållningssätt som behövs för att komplettera de tekniska lösningarna. Det kan vara allt från hinder och möjligheter i de ekonomiska systemen, till etiska diskussioner. Många av ämnets kurser har en nära koppling till forskningen som bedrivs i Karlstad.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Bioekonomi, processer och produkter 15 HP
Design för hållbar utveckling 10 HP
Design och hållbar utveckling 10 HP
Energi- och miljöoptimering 15 HP
Energi- och miljösystem 30 HP
Energi- och miljösystem för industriella ekonomer 15 HP
Energi- och miljösystem för industriella ekonomer 15 HP
Energi- och miljöteknik, grundkurs 10 HP
Energieffektivisering 7,5 HP
Energiteknik 7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik 30 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik 22,5 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik 15 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktning 30 HP
Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem 15 HP
Examensarbete för magisterexamen i miljö- och energisystem 30 HP
Examensarbete för masterexamen i miljö- och energisystem 30 HP
Installationsteknik 15 HP
Internationellt teknikprojekt 7,5 HP
Introduktion till CFD 7,5 HP
Miljökemi 7,5 HP
Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem 15 HP
Miljöteknik 7,5 HP
Miljöteknik 7,5 HP
Miljöteknik II 7,5 HP
Miljöteknik, värme och strömningslära 15 HP
Mätteknik och modellering 15 HP
Reningsteknik 15 HP
Strömningsmekanik 7,5 HP
Teknik för hållbar utveckling 15 HP
Termodynamik 7,5 HP
Termodynamik och grundläggande energiteknik 7,5 HP
Tillämpad termodynamik 7,5 HP
Vetenskaplig metod för teknisk utveckling i Miljö- och energisystem 7,5 HP
Värme och strömningslära 7,5 HP
Värme och strömningslära 7,5 HP
Värme- och strömningslära 7,5 HP