Kurser i Materialteknik

Kurserna inom Maskin- och materialteknik spänner över ett brett område som täcker in hela kedjan i en produktframtagningsprocess - utformning, funktionalitet, hållfasthet, materialegenskaper, konstruktion, tillverkning, produktion och underhåll.
Här finns en rad ämnen som är grundläggande inom klassisk ingenjörsvetenskap, men också kurser inom design, idéutveckling och kunddriven innovation. En helhetssyn och ett systemtänkande eftersträvas i kurserna.
På avancerad nivå erbjuder vi framförallt kurser inom det materialtekniska området. De kurserna ges på engelska och präglas av en internationell miljö bland studenter och lärare. Inom materialteknik finns också möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.
Många av ämnesområdets kurser ingår i högskole- och civilingenjörsprogram, men de kan också läsas som fristående kurser som kompetensutveckling för yrkesverksamma eller med sikte på en kandidat- eller masterexamen i maskinteknik.