Kurser i Materialteknik

Kurserna inom Maskin- och materialteknik spänner över ett brett område som täcker in hela kedjan i en produktframtagningsprocess - utformning, funktionalitet, hållfasthet, materialegenskaper, konstruktion, tillverkning, produktion och underhåll.
Här finns en rad ämnen som är grundläggande inom klassisk ingenjörsvetenskap, men också kurser inom design, idéutveckling och kunddriven innovation. En helhetssyn och ett systemtänkande eftersträvas i kurserna.
På avancerad nivå erbjuder vi framförallt kurser inom det materialtekniska området. De kurserna ges på engelska och präglas av en internationell miljö bland studenter och lärare. Inom materialteknik finns också möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.
Många av ämnesområdets kurser ingår i högskole- och civilingenjörsprogram, men de kan också läsas som fristående kurser som kompetensutveckling för yrkesverksamma eller med sikte på en kandidat- eller masterexamen i maskinteknik.

Kurser på grundnivå

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MTGC11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
15 HP
Material- och tillverkningsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MTGB19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Materialteknik för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MTGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Materialteknik IUtbildningstillfällen

Kurskod: MTGA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska och engelska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
TillverkningsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MTGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Tillverkningsteknik 1Utbildningstillfällen

Kurskod: MTGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Deformation och brottUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: CBAEM1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Karaktärisering av materialUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Material i industriella tillämpningarUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Polymerer och polymerbaserade kompositerUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAE10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
Inställt
7,5 HP
PolymerteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
Inställt
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Projektarbete kring framtidens materialUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAE11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Simulering och modelleringUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Tillverkningsteknik 2Utbildningstillfällen

Kurskod: MTAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ytteknik och tribologiUtbildningstillfällen

Kurskod: MTAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP