Kurser i Maskinteknik

Kurserna inom Maskin- och materialteknik spänner över ett brett område som täcker in hela kedjan i en produktframtagningsprocess - utformning, funktionalitet, hållfasthet, materialegenskaper, konstruktion, tillverkning, produktion och underhåll.
Här finns en rad ämnen som är grundläggande inom klassisk ingenjörsvetenskap, men också kurser inom design, idéutveckling och kunddriven innovation. En helhetssyn och ett systemtänkande eftersträvas i kurserna.
På avancerad nivå erbjuder vi framförallt kurser inom det materialtekniska området. De kurserna ges på engelska och präglas av en internationell miljö bland studenter och lärare. Inom materialteknik finns också möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.
Många av ämnesområdets kurser ingår i högskole- och civilingenjörsprogram, men de kan också läsas som fristående kurser som kompetensutveckling för yrkesverksamma eller med sikte på en kandidat- eller masterexamen i maskinteknik.

Kurser på grundnivå

Designprocesser i teori och praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC34

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
ErgonomiUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB36

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och designUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC36

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i MaskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC37

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
22,5 HP
Finita elementmetoden för HögskoleingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC35

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Finita elementmetodens grunderUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
FordonskonstruktionUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC54

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 46–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Fordonskonstruktion IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC55

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Hållfasthetslära I för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB31

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Hållfasthetslära I för högskoleingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Hållfasthetslära II för civilingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Hållfasthetslära II för högskoleingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB45

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till innovationsteknik och design för högskoleingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGA25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till maskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till maskinteknik för högskoleingenjörerUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGA24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktionskurs IoDUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGA18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Kommunikationsverktyg i designarbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB28

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Konstruktionsteknik I, I&DUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB47

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Konstruktionsteknik I, MaskinUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB46

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Konstruktionsteknik II, IoDUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC41

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Konstruktionsteknik II, MaskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
MaskinelementUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
MaskinelementUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Mekanik 1: statikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB42

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
Programkurs
7,5 HP
Mekanik 2: dynamikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB43

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Produktionssystem IUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGB49

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
Produktionssystem IIUtbildningstillfällen

Kurskod: MSGC20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: MSAE01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska och engelska
Programkurs
30 HP
Hållbar produkt- och affärsutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: MSAD21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Hållbar produktutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: MSAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP