Kurser i Kemiteknik

Kemiteknik handlar om att tillämpa kemi i industriella processer. Kemiteknik tar kemin från laboratoriet ut i fabriken och hör hemma i många olika brancher såsom massa- och pappersindustri, olje- och plastindustri samt läkemedelsindustri.
Kemiingenjörer kombinerar en bred ingenjörskompetens innefattande kunskaper i matematik, fysik och ekonomi med kunskaper i kemi för att lösa olika problem inom området. Man lär sig att förstå hur olika apparater fungerar, såsom värmepumpar, destillationskolonner och indunstningsanläggningar, och hur de skall dimensioneras för miljövänlig och energieffektiv drift.

Sverige förväntas övergå till en biobaserad samhällsekonomi där man behöver ersätta olja med biobaserade produkter och smartare användning av råvara. Kemiingenjörerna kommer att vara nyckelaktörer i det biobaserade samhället.

Forskningen inom kemiteknik vid Karlstads universitet sker i nära samverkan med skogsindustrin och handlar om att förbättra kemiska processer med hållbar utveckling i åtanke. Forskningen handlar också om att utveckla nya och befintliga cellulosafiberbaserade material.


Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik 30 HP
Examensarbete, kemiingenjörsutbildning 30 HP
Examensarbete, kemiingenjörsutbildning 22,5 HP
Examensarbete, kemiteknik 30 HP
Forskningspraktik i kemi och kemiteknik 7,5 HP
Forskningspraktik, kemiteknik 15 HP
Framtidens förpackningar 5 HP
Förpackningstryck och grafisk design 5 HP
Introduktion till förpackning 10 HP
Kemisk reaktionsteknik 7,5 HP
Kemiteknik 7,5 HP
Kemiteknik, examensarbete 15 HP
Kemiteknisk fördjupning 7,5 HP
Kemiteknisk orientering 7,5 HP
Kemiteknisk orientering med projekt 7,5 HP
Kinas kultur, historia och språk ur ett hälso-, natur- eller teknikvetenskapligt perspektiv 7,5 HP
Kinesiska språket, kultur och historia - sommarkurs i Kina för studenter inom naturvetenskap och teknik 7,5 HP
Kinesiska språket, kultur och historia - sommarkurs i Kina för studenter inom naturvetenskap och teknik 7,5 HP
Massa-, pappers- och ytbehandlingsteknik 10 HP
Massa-, pappers-, ytbehandlings- och grafisk teknik 15 HP
Massateknik 7,5 HP
Massateknik 7,5 HP
Massateknik II 4,5 HP
Massateknik, fördjupningskurs I 7,5 HP
Massateknik, fördjupningskurs II 7,5 HP
Material och Miljö 7,5 HP
Modellering och simulering av kemitekniska operationer 7,5 HP
Pappersteknik 7,5 HP
Pappersteknik 7,5 HP
Pappersteknik, fördjupningskurs I 7,5 HP
Pappersteknik, fördjupningskurs II 7,5 HP
Polymerbaserade förpackningsmaterial 10 HP
Processteknik för kemisk massa, fördjupningskurs I 4,5 HP
Projektmetodik med projektplanering 3 HP
Separationsprocesser 7,5 HP
Separationsprocesser 7,5 HP
Sommarkurs för kinesiska studenter inom naturvetenskap och teknik 7,5 HP
SwB - Science without borders in Chemical Engineering, Pulp & Paper 60 HP
Tissueprodukters egenskaper och framställningsmetoder 7,5 HP
Värme- och strömningslära med kemiska reaktorer 7,5 HP
Ytbehandlingsteknik och grafisk teknik: Fördjupningskurs II 7,5 HP
Ytbehandlingsteknik och grafisk teknik:Fördjupningskurs I 7,5 HP