Kurser i Kemiteknik

Kemiteknik handlar om att tillämpa kemi i industriella processer. Kemiteknik tar kemin från laboratoriet ut i fabriken och hör hemma i många olika brancher såsom massa- och pappersindustri, olje- och plastindustri samt läkemedelsindustri.
Kemiingenjörer kombinerar en bred ingenjörskompetens innefattande kunskaper i matematik, fysik och ekonomi med kunskaper i kemi för att lösa olika problem inom området. Man lär sig att förstå hur olika apparater fungerar, såsom värmepumpar, destillationskolonner och indunstningsanläggningar, och hur de skall dimensioneras för miljövänlig och energieffektiv drift.

Sverige förväntas övergå till en biobaserad samhällsekonomi där man behöver ersätta olja med biobaserade produkter och smartare användning av råvara. Kemiingenjörerna kommer att vara nyckelaktörer i det biobaserade samhället.

Forskningen inom kemiteknik vid Karlstads universitet sker i nära samverkan med skogsindustrin och handlar om att förbättra kemiska processer med hållbar utveckling i åtanke. Forskningen handlar också om att utveckla nya och befintliga cellulosafiberbaserade material.


Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.