Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning