Medarbetare

Sökresultat

51 resultat hittades

Kjerstin Almqvist Professor senior, programledare
Malin Anniko Universitetslektor
Jonas Blom Doktorand
Charlotte Bäccman Universitetslektor
Helena Draxler Universitetsadjunkt
Hans Ek Universitetsadjunkt
Lars M Eriksson Universitetslektor
Charlotte Fallqvist Fakultetsadministratör
Ida Flink Professor
Annika Frick Handledare
Margareta Friman Professor, prorektor/ställföreträdande rektor
Erica Gull Amanuens
Fanny Gyberg Universitetslektor
Mikael Hagström Doktorand
Lars Helldin Professor, adjungerad
Fredrik Hjärthag Docent, proprefekt, universitetslektor
Siri Jakobsson Störe Doktorand, universitetsadjunkt
Madeleine Johansson Företagsdoktorand
Mattias Johansson Programledare, universitetslektor
Lis Johles Företagsdoktorand
Anette Kjellgren Ledamot, professor, studierektor forskarutbildningen
Kajsa Knape Universitetsadjunkt