Pages

Sökresultat

18264 resultat hittades

10 år av klimatrelaterad riskforskning och samverkan vid Karlstads universitet

10 år efter Arvikaöversvämningen

10 år efter Stormen Gudrun - vi ser tillbaka och blickar framåt

10 år efter Stormen Gudrun - vi ser tillbaka och blickar framåt

10 år efter översvämningen i Arvika

10 år med Centrum för klimat och säkerhet

10 års jubileum för samhällsplanerarprogrammet

10,2 miljoner till Material- och konstruktionscentrum vid Karlstads universitet

10,2 miljoner till Teknikerjakten

10. Grupprum & studieceller

100 000 kr var till studenter och en lärare vid Karlstads universitet

100 år av sjuksköterskeutbildning i Karlstad

100 år av socionomutbildning

100-årig bok utvecklar matematikundervisning

100-årsjubileum för sjuksköterskeutbildningen i Karlstad

1000 nya studenter till universitetet i vår

10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics – NoRD2018

11 november, Fångande berättelser

11. Läsesalen

1100 citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter

1126 personer skriver högskoleprovet på söndag

11th International Forum on Urbanism (IFoU) Congress 2018

12 000 antagna till Karlstads universitet

12 120 studenter på Karlstads universitet

12 extra miljoner till Karlstads universitet