Rektorsutbildning - för skolledare på kulturskola 30 hp