Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola 30 hp