Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, 7.5 hp