Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare, 7.5 hp