Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, 7.5 hp - Morgondagens ledare i skola och förskola