Samverkan för bästa skola - alla skolor ska vara bra skolor